本文へスキップ

Japońsko-Polskie Stowarzyszenie Wymiany Kulturowej.

TEL.078-335-1411
Hyougoken sigakukaikan9,4-3-13,
Kitanagasadori,Chuo-ku
Kobe-shi,Hyogo,Japonia 650-0012

Magazyn internetowyMail Magagine

Publikacja internetowego magazynu Japońsko-Polskiego Stowarzyszenia Wymiany Kulturowej。(kwiecień 2017)

〈Spis treści〉

 (1)Przedstawienie pierwszej publikacji internetowego magazynu
 Przewodniczący Japońsko-Polskiego Stowarzyszenia
 Wymiany Kulturowej Makoto Yamanaka

 (2)Odnośnie publikacji
 Konsul Honorowy Rzeczpospolitej Polskiej w Kobe
 Masahiko Suruga

 (3)Słowa gratulacyjne
 Dyrektor Instytutu Polski w Tokio Mirosław Błaszczak
 Reprezentat Forum Polski Taguchi Masahiro

 (4)Przywitania
 Młodszy Asystent przy Konsulacie Honorowym Rzeczpospolitej Polski
 w Kobe Aleksandra Dziuba
 Młodszy Asystent przy Konsulacie Honorowym Rzeczpospolitej Polski
 w Kobe Dominika Wacławska

 (5)Działalność Stowarzyszenia w roku 2016

 (6)Dalsze plany na rok 2017 Pozwolę sobie powiedzieć kilka słów na temat pierwszej publikacji internetowego magazynu Japońsko-Polskiego Stowarzyszenia Wymiany Kulturowej.

Pomimo tego, iż Stowarzyszenie działa od niedawna, stale staramy się rozwijać i podejmować działania, odzwierciedlające dobre i prężne stosunki między Japonią a Polską. Mamy nadzieję, że publikacja tego internetowego magazynu poszerzy Państwa wsparcie i zrozumienie dla naszego Stowarzyszenia.

 Na rok 2017 przypada 60. rocznica odbudowy stosunków dyplomatycznych pomiędzy obydwoma krajami, natomiast w 2019 roku będziemy obchodzić bardzo ważne wydarzenie – 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Japonią a Polską. Szczególnym momentem był rok 1989, w którym w Polsce przywrócono ustrój demokratyczny, a relacje pomiędzy dwoma krajami zaskakująco szybko zaczęły się rozwijać. Wzrosło zacieśnieni więzi na poziomie politycznym, regionalnym i ekonomiczno-gospodarczym. Warto zwrócić uwagę na takie wydarzenia jak: Wizyta Premiera Abe w Polsce ( czerwiec 2013r.); wizyta Prezydenta Polski w Japonii (luty 2015r.); utworzenie bezpośredniego połączenia lotniczego między lotniskiem Chopina w Warszawie a lotniskiem Narita w Tokio ( styczeń 2016).

 Dzięki tak bliskiej relacji łączącej obydwa kraje, wiadomość o śmierci reżysera Andrzeja Wajdy w październiku zeszłego roku bardzo zasmuciła także Japończyków. Obywatele obydwóch krajów ponownie zdali sobie sprawę z milości tego reżysera do Japonii i jego wielkiego wkladu w rozwój stosunków między obydwoma narodami.

 Pragnę, by poprzez działalnosć JPSWK wzmocniły się relacje zbudowane przez naszych poprzedików, a świadomość o naszym zrozumieniu i szacunku była powszechna wśród opinii publicznej. . W tym celu nasze Stowarzyszenie aktywnie wspiera studentów przyjeżdżająch na wymiany międzynarodowe oraz promuje wymianę kulturową i podtrzymywanie przyjaźni pomiędzy dwoma narodami. W zeszłym roku w październiku, w Kobe Harborland odbył się pierwszy Festyn Polski, który cieszły się dużą popularnością wśród odwiedzających.

 Obecnie trwają przygotowania nad drugą edycją Festynu Polskiego, który odbędzie się 21 października 2017 roku. Chciałbym wszystkim gorąco podziękować za wsparcie i współpracę. Czekamy na Państwa opinie i sugestiedotyczące działań naszego Stowarzyszenia.

Przewodniczący Japońsko-Polskiego Stowarzyszenia Wymiany Kulturowej
Makoto Yamanaka


 Z głębi serca cieszę się na wydanie magazynu Japońsko-Polskiego Stowarzyszenia Wymiany Kulturowej.

 Polska, kraj pobudzający wyobraźnię Japończyków romantycznymi wizjami muzyki Chopina rozbrzmiewającej pośród lasów i przecinającej tafle krystalicznych jezior.
 Dzięki współpracy i cennym doświadczeniom naszcych przodków pomiędzy Japonią i Polską zbudowane zostały podwaliny więzi łączacej obydwa te kraje. Lata temu, była to japońska pomoc dla polskich sierot z Syberii, a także „wizy życia” Chiune Sugihary. Kolejnym przejawem tej więzi był udział Polski w Projekcie ‘Kizuna Kakehashi’ mającym na celu wsparcie dla ofiar trzęsienia ziemii w Tohoku. Przyznanie Polsce miana modelowego kraju pod względem szybkiego rozwoju gospodarczego. Te, jak i wiele innych wydarzeń sprawiają, że im więcej dowiadujemy się o Polsce, tym bardziej rośnie nasza przyjaźn, zrozumienie i zaufanie do tego kraju. Polska i Japonia są równocześnie sobie bliskie jak i dalekie.

 Mając na uwadze zbliżającą się 100 rocznicę stosunków dyplomatycznych pomiędzy Japonią a Polską, mam nadzieję, że Japońsko-Polskie Stowarzyszenie Wymiany Kulturowej spełni ogromną rolę, jaką mu powierzono i sam dołożę wszelkich starań, aby wesprzeć tę działalność.

Konsul Honorowy Rzeczpospolitej Polskiej w Kobe
Masahiko Suruga


 Z całego serca chciałbym podziękować wszystkim członkom Japońsko-Polskiego Stowarzyszenia Wymiany Kulturowej, którzy przyczynili się do wydania pierwszego internetowego magazynu stowarzyszenia. Jednocześnie z tego miejsca pragnę podziękować Panu Przewodniczącemu Makoto Yamanace, oraz wszystkim członkom stowarzyszenia, za wysiłek jaki włożyli w rozwój wymiany kulturalnej pomiędzy Japonią a Polską. Obecnie, przed zbliżającą się 100 rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych, w wielu dziedzinach można zauważyć gwałtowny rozwój współpracy pomiędzy Japonią a Polską. Ponadto, istnieje wiele społecznych projektów wymiany kulturowej, przez co miło patrzeć na zacieśniające się przyjaźnie między Japończykami a Polakami. Chciałbym, aby internetowy magazyn Japońsko-Polskiego Stowarzyszenia Wymiany Kulturowej istniał jak najdłużej, niczymi wieża radiowa, będzie promować najnowszy wizerunek Polski wśród Japończyków i przyczyni się do rozwoju dobrych relacji między obydwoma krajami.

Dyrektor Instytutu Polski w Tokio Mirosław Błaszczak Gratuluję pierwszego wydania internetowego magazynu Japońsko-Polskiego Stowarzyszenia Wymiany Kulturowej. Obecnie, pomimo tego, że nastały czasy, gdzie w internecie można swobodnie znaleźć informacje na temat Polski, to rzadkością są sytuacje, w których urzędnicy związani z Polską, mogli poszerzać wymianę kulturową i wymieniać się informacjami przez internet. Organizacja Wymiany Naukowo-Kulturowej [Forum Polska] prowadzi interdyscyplinarne forum, jednak tylko raz do roku. Chcielibyśmy mieć miejsca, w których na co dzień można by się wymieniać informacjami i poglądami odnośnie Polski. Dlatego wydanie pierwszego internetowego magazynu Japońsko-Polskiego Stowarzyszenia Wymiany Kulturowej, można rozumieć jako bardzo dobry pierwszy krok w tym kierunku. Polska, pomimo tego, jak daleko od Japonii się znajduje, daje nam dużą motywację poprzez wiele czynników. Nie tylko w dziedzinie sztuki czy też muzyki, ale także w dziedzinie politycznej oraz ideologicznej można zauważyć aspekty, które mają unikalny wpływ zarówno na świat jak i na Japonię. Z drugiej strony mamy Polaków, którzy wyrażają wysokie zainteresowanie szeroko pojetą kulturą japońską,sztuką i technologią. W ten sposób współpraca w wileu dziedzinach nieprzerwanie się rozwija.
 W 2019 roku będziemy obchodzić 100. Rocznicę nawiązawnia kontaktów dyplomatycznych pomiędzy Japonią a Polską. Korzystając z tej okazji spójrzmy wstecz na dotychczasowe relacje naszych krajów. Olbrzymi wpływ na ich dalszy rozwój będzie miała wspólna wymiana ideai i pomysłów. Wierzę, żeten magazyn internetowy także spełni ogromną rolę w tym procesie.

Reprezentat Forum Polski,
Taguchi Masahiro


 はじめまして皆様、ジュバ・アレクサンドラと申します。

 私はワルシャワ大学で日本文献学と英語文献学を学んでいます。現在、姫路にある兵庫県播磨高等学校で英語とポーランド語の講師をしています。その上、在神戸ポーランド共和国名誉領事館のお仕事も手伝っています。

 私はスポーツや旅行、翻訳が好きです。ポーランドへ帰って、翻訳者や英語教師になりといと思っています。

 昔から日本文化に興味を持って、日本について勉強したことを自分の目で見られるように日本へ行きたかったです。だからこそ自由な時間があれば旅行に行きます。また、私の修士論文のテーマに選んでいる「東海道四谷怪談」とその作家「鶴屋南北」のことについて調査研究をしています。

 ポーランドは戦争の時よく国が滅びることになりました。だから日本の文化遺産保護制度の多さに驚かされます。伝統的な文化の継続性、そしてその文化に執着することも素敵だと思います。日本人の優しさとおもてなしにも驚きます。どこに行っても、ポーランドのことについて、又は自分の日本生活についてよく質問され、迷った時も助けてくれます。

 兵庫県播磨高等学校に働きながら、学校の日常生活の中で活動することもできますから、仕事も楽しめます。日本の学校はやっぱりポーランドとは全然違いますから、初めはよくその相違点に驚きました。特に生徒たちと先生たちとの関係は、ポーランドのよりもっと友好的に見えます。時とともにその事情に慣れてきて、プラス面に気づきました。そのおかげで私も生徒たちとともに授業をもっと楽しめるようになりました。

 兵庫県播磨高等学校で仕事をしているという経験のおかげで私の考え方も変わりました。以前、教師として働いている望みがなかったのに、今、授業の時に作った色々ないい思い出を覚えながら、教師への道を進みたいと思います。

 よろしくお願いします。

在神戸ポーランド共和国名誉領事館青少年交流部
ジュバ・アレクサンドラ 私はヴァツワフスカ・ドミニカと申します。クラクフにあるヤギェロン大学の日本語学科の修士1年生です。

 私は初めて日本に行ったのは8年前の夏でした。あのとき、中学校を卒業したばかり16歳だった私が留学生として三重県にある高校で半年を過ごしました。夢が叶っただけではなく、人生が変わったと言えるくらい素晴らしい経験でした。よくわからない言葉や文化に囲まれて、チャレンジのいっぱいな毎日を送っていました。私は色々な意味で成長して、自分の視野がとても広がりました。

 日本で初めて足を踏んだ時から私の人生が冒険になるとは思ってもみなかったです。

 だって、留学の経験がなければ、私は今ここにいなかっただろうと思います。

  現在、姫路にある兵庫県播磨高等学校でALTとして英語・ポーランド語、そしてポーランドの文化を教えています。また、在神戸ポーランド共和国名誉領事館の仕事も手伝っています。

 教えることは前からとても好きで、ポーランドに帰ったら外国語の教師を目指しています。学校の先生の方々や生徒たちから毎日何か新しいことを学んでいます。

 8年前は学生として、そして現在はALTとして、日本の学校の毎日は二つのユニークな視点から観察するごとができます。留学の時のことを思い出しても、やはり今でも驚くごとが多いです。どう見ても、私たちの国の学校は違うところがたくさんあると思います。

 ポーランドにはない授業をはじめ、部活や先生と生徒との間の暖かくて親しい関係など、とても多いです。ですから、できるだけ学校の色々な行事などに積極的に参加しています。

 姫路での貴重な時間を将来のために最大限に活用していきたいと思います。

 どうぞよろしくお願いいたします。

在神戸ポーランド共和国名誉領事館青少年交流部
ヴァッワフスカ・ドミニカ


1. Powołanie na stanowsiko przewodniczącego Japońsko-Polskiego Stowarzyszenia Wymiany
 Kulturowej (01.06)
 Pan Makoto Yamanaka został powołany za Przewodniczącego JPSWK.

2. Pierwsyz Festyn Polski (18.10)
 Pod wspólnym patronatem Japońsko-Polskiego Stowarzyszenia Wymiany Kulturowej i Konsulatu
 Honorowego Rzeczypospolitej Polski w Kobe zorganizowany zotał Festyn Polski mający na celu
 jeszcze bardziej poglębyć wymianę kulturową pomiędzy Polską a Japonią.

Festyn odbył się w Kobe Space Theatre i można na nim było obejrzeć występy i wystawy związane z kulturą, przemyslem, turystyką i stosunkami obydwu krajów. Ponadto zakupić można było polskie produkty i rękodzieło, a także spróbować tradycyjnych potraw. Było to pierwsze wydarzenie tego typu i o takiej skali w regionie Kansai, w którym wziął także udział Piotr Szostak, tymczasowo pełniący fukncję Ambasadora Polski w Japonii. Podczas trwającego około sześciu godzin festynu frekwencja odwiedzających przerosła wszelkie oczekiwania. Moża byo odczuć panującą atmosferę wspaniałej zabawy, dzięki której pogłebiło się zrozumienie pomiędzy tymi dwoma krajami.


1 Dystrybucja internetowego magazynu
Wraz ze stowarzyszeniem i jego członkami, mamy nadzieję, że krąg wsparcia i sympatii jeszcze bardziej się poszerzy i w drugiej połowie roku wydamy drugi numer internetowego magazynu. Docelowo planujemy wydawanie dwóch publikacji rocznie. Dodatkowo, magazyn najpierw trafi w ręce członków stowarzyszenia, a później zostanie opublikowany na stronie internetowej.

2 Wykłady i inne
Mamy w planach zorganizowanie wykładu lub spotkania powitalnego dla Jacka Izydorczyka, który obejmie stanowisko Ambasadora Polski w Japonii.

3 Drugi Polski Festiwal
Po sukcesie pierwszej edycji festiwalu, planujemy zorganizować Drugi Polski Festiwal 21 października bieżącego roku (sobota).
Tak jak w zeszłym roku odbędzie się on Kobe Space Theatre. Zaplanowanych jest bardzo dużo atrakcji m.in. koncert fortepianowy, tradycyjny polski taniec, różne występy na żywo, związane z etnicznością Polski oraz sprzedaż tradycyjnych polskich towarów.

4 Spotkania członków stowarzyszenia oraz miłośników Polski
Planujemy także organizowanie spotkań członków stowarzyszenia, stypendystów z Polski, ekspertów, ekonomistów oraz ludzi kultury, których celem będzie pogłębienie przyjaźni.

5 Rekrutacja członków
Jesteśmy w trakcie rekrutacji nowych członków, dlatego ściągnij wniosek dołącz do nas.


JAPAN&POLAND CULTURAL EXCHANGE ASSOCIATION一般社団法人 日本・ポーランド文化交流協会

〒650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目3番13号
TEL 078-335-1411
FAX 078-333-7612